Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pobedim - habánsky mlyn
Lokalita
obec Pobedim, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.pobedim.skwww.pamiatkynaslovensku.sk