Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poprad - Elektráreň
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
Bibliografia
ONDRUŠEKOVÁ, Anna: Elektráreň v Poprade - Tatranská galéria. In: Pamiatky a múzea, 2014, č. 3, s. 62 - 65.
www.poprad.skwww.pamiatkynaslovensku.sk