Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poprad - zvonica
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
Fotogaléria
Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015Poprad - zvonica foto © Viliam Mazanec 7/2015
Bibliografia
PORUBSKÁ, Bronislava: Pamiatková obnova renesančnej zvonice v Poprade. In: Monument revue, V, 2016, č. 2, s. 2 - 6.
ČOVANOVÁ-JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Zaniknutá výzdoba zvonica v Poprade. In: Pamiatky a múzea, 2014, č. 3, s. 49 - 53.
www.poprad.skwww.pamiatkynaslovensku.sk