Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Teplá - kaštieľ
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol jednopodlažná bloková stavba s manzardovou strechou. Prestavali ho v roku 1912. Patril ku gotickému kaštieľu, ktorý v roku 1918 vyhorel. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.www.pamiatkynaslovensku.sk