Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pozdišovce - synagóga
Lokalita
obec Pozdišovce, okres Michalovce, Košický kraj
Bibliografia
www.pozdisovce.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk