Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribeta - synagóga
Lokalita
obec Pribeta, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v 19. storočí. Zbúrali ju po roku 1945. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 132.
Bibliografia
www.pribeta.skwww.pamiatkynaslovensku.sk