Prietržka - zvonica - pamiatkynaslovensku.com - (prietrzka-zvonica)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prietržka - zvonica
Lokalita
obec Prietržka, okres Skalica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.prietržka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk