Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Príles - kaštieľ
Lokalita
obec Trenčianska Teplá, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Bola to prízemná trojkrídlová stavba so štítovým rizalitom na hlavnej fasáde. Bočné krídla mali otvorenú arkádovú chodbu. [1] Zanikol v druhej polovici 20. storočia.
Prístup
Príles je miestnou časťou obce Trenčianska Teplá.
Fotogaléria
Príles - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 299.www.pamiatkynaslovensku.sk