Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea (DECEMBER 2019)
programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-december-2019

 


 

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea v RIMAVSKEJ SOBOTE na mesiac december.
 


 


 

Predmet mesiaca december 2019 - "Biely" vrabec poľný (Passer montanus)
 


 

Miesto: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 

Trvanie: 2. - 31. december 2019
 


 

Súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea sú aj zbierkové predmety z oblasti zoológie. Patria k nim aj dermoplastické preparáty vtákov, napríklad vrabcov poľných. Jeden z nich je predmetom mesiaca december. Avšak ide o netradičného vrabca poľného, nakoľko sa od bežných líši svojim sfarbením. V priestoroch múzea bude vystavený od 2. do 31. decembra 2019.
 


 

V prírode sa občas môžeme stretnúť s jedincami, ktorých sfarbenie sa odlišuje od farby tela typickej pre ten-ktorý druh. A veľmi zriedka sa môžeme stretnúť aj s bielymi alebo takmer bielymi vrabcami. Svetlé sfarbenie jedincov je spôsobené poruchami pigmentácie, ktorých je niekoľko typov. Pri albinizme sa jedincom vôbec netvorí pigment melanín, sú celkom biele a majú červené oči (kvôli chýbajúcemu melanínu cez ne presvitajú krvné cievy). Majú väčšinou slabý zrak, takže v prírode spravidla neprežívajú dlho. Pri leucizme môžu pigmentové bunky chýbať buď na celom tele, alebo len na niektorých častiach. Úplne leucistické jedince majú biele perie, žltkastý zobák a nohy a normálne zafarbené oči. V prírode sa kvôli nápadnému sfarbeniu stávajú častejšie obeťou predátorov. Pri vyblednutosti (dilution) je tvorba pigmentu do rôznej miery znížená, niektoré jedince sú sfarbené veľmi svetlo, krémovo, náznaky farby sú však viditeľné. Pri type ino sa tvorba pigmentu výrazne redukuje, jedince sú veľmi svetlé a oči majú ružovkasté.
 

Náš vrabec nie je celkom biely, je skôr krémový. Na hlave má veľmi slabo viditeľnú čiapočku, slabo je viditeľná tiež čierna škvrna pod zobákom a tmavé škvrny na lícach, čo naznačuje, že malé množstvo pigmentu mal. Akej farby mal oči však už nevieme povedať. Preto predpokladáme, že v jeho prípade išlo o poruchu pigmentácie vyblednutosť alebo ino. Kedy sa tento jedinec stal súčasťou zbierok múzea sa nanešťastie nezachovalo. Vieme však, že nám ho darovali a že pochádza z Rimavskej Soboty.
 


 


 


 

Bocian 2019
 


 

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum
 

Trvanie výstavy: 2. december 2019 - 17. január 2020
 

Organizátor výstavy: Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
 

Vernisáž výstavy: 2. december 2019 o 10.30 hod.
 


 

2. decembra 2019 o 10.30 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční otvorenie výstavy Bocian, ktorá prezentuje výtvarné, literárne a modelárske práce žiakov z regiónu Gemer-Malohont. Výstavu pripravila Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Výstava potrvá do 17. januára 2020.
 


 

Výstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN 2019, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná a literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003.
 

V rámci tohtoročnej výstavy Bocian budú vystavené najlepšie výtvarné, literárne a modelárske práce žiakov z ôsmych prihlásených základných škôl - ZŠ Hodejov, ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota, ZŠ Haličská cesta Lučenec, ZŠ Veľká nad Ipľom, ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa a ZŠ Kalinovo.
 

Počas vyhodnotenia sa predstavia aj prírodovedne zameraní žiaci so spracovanými prezentáciami o svojich výsledkoch pozorovania bocianov bielych vo svojom okolí.
 

Výstava bude sprístupnená vo výstavných priestoroch múzea do 17. januára 2020 v utorok až piatok v čase od 9:00 do 17:00 a počas víkendov od 13:00 do 17:00.
 


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk