Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea (JANUÁR 2020)
programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-januar-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-januar-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-januar-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-januar-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-januar-2020

 


 


 

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea v RIMAVSKEJ SOBOTE na mesiac január.
 


 


 

Predmet mesiaca január 2020 - Predkolumbovské silicitové hroty
 


 


 

Miesto: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 

Trvanie: 7.1. - 2. 2. 2020
 

Kurátor: PhDr. Alexander Botoš
 


 

V rámci prezentačnej aktivity „Predmet mesiaca“ vystaví Gemersko-malohontské múzeum unikátne predmety z archeologického fondu, a to predkolumbovské silicitové hroty pochádzajúce z Ameriky, datované do obdobia 7550 - 6500 rokov pred Kristom. V priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea budú vystavené od 7. januára do 2. februára 2020.
 


 

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea, ktoré môžeme považovať za jedno z najstaršie založených múzeí na Slovensku, sú zachované aj exotické zbierkové predmety pochádzajúce nielen mimo územia zbernej oblasti múzea (Gemera – Malohontu), ale aj mimo územia Slovenska alebo do konca mimo územia európskeho kontinentu.
 

Jedným z takýchto zbierkových predmetov sú silicitové hroty. Štyri silicitové hroty rôznej veľkosti a profilácie sú uložené na kartónovom papieri, na ktorom je nápis v maďarskom jazyku „Amerikai kovanyilhegyek“ (Pazúrikové hroty z Ameriky).
 

Nálezové okolnosti predmetných hrotov nie sú známe. Nie je známe, kedy boli hroty získané do zbierok múzea, nie je známe kto ich daroval alebo od koho boli zakúpené, ani miesto alebo oblasť USA, z ktorej silicitové hroty pochádzajú. Vie sa o nich len toľko, že pochádzajú od Ľudovítova Hűvössyho, spoluzakladateľa Gemersko-malohontského múzea. Predpokladáme, že hroty poslal neznámy cestovateľ/bádateľ Ľudovítovi Hűvössymu z USA.
 

V roku 2017 boli prostredníctvom Josha Chamberlina, ktorý pôsobil ako lektor na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, fotografie hrotov zaslané na identifikáciu do National Museum of the American Indian, Suitland, v štáte Maryland, USA. Hroty posudzovala Ann McMullen, Ph.D., ktorá predpokladá, že hroty pochádzajú zo severovýchodu USA a zaradila ich približne do obdobia medzi rokmi 7550 - 6500 pred Kristom. Najstarší hrot pochádza teda z obdobia, keď na území Slovenska doznieval paleolit a vznikal neolit so znalosťou poľnohospodárstva. Najmladší hrot pochádza z obdobia, keď na území Slovenska prevládala staršia doba železná, so znalosťou technológie produkcie železa. Americký kontinent nemal autochtónne obyvateľstvo. Predpokladá sa, že prví obyvatelia - Paleoindiáni začali na tento kontinent migrovať cez zaľadnený Beringov prieliv z Ázie. Táto migrácia sa odohrávala niekedy v období rokov cca 40 000 – 10 000 pred Kristom.
 

Predkolumbovské silicitové hroty zo zbierok Gemersko-malohontského múzea predstavujú unikátne zbierkové predmety výnimočnej historickej hodnoty.
 


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk