Prosiek - pamiatkynaslovensku.com - (prosiek)

Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prosiek
Lokalita
obec Prosiek, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z konca 16. storočia, ktorý bol v prvej polovici 19. storočia klasicisticky upravený. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 574.
Bibliografia
www.prosiek.ocu.skwww.pamiatkynaslovensku.sk