Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pyxida
schránka pôvodne z dreva, neskôr z hliny, skla, kovu alebo slonoviny



www.pamiatkynaslovensku.sk