Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radačov (Radatice) - klasicistická kúriawww.pamiatkynaslovensku.sk