Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rehoľa
mníšsky rád



www.pamiatkynaslovensku.sk