Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Sobota - synagóga
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1886. [1] Stála na Cukrovarskej ulici a asanovaná bola v roku 1986.
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 135.www.pamiatkynaslovensku.sk