Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
TEXTILE ART OF TODAY (Tatranská galéria)
robo-kocan-mosty-tatranska-galeria

 


 

Vážení milovníci dobrého umenia a priaznivci Tatranskej galérie,
 


 

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na otvorenie unikátneho projektu
 


 

Textile Art of Today.
 


 


 

Tešíme sa na stretnutie s Vami
 

Anna Ondrušeková, riaditeľka
 

kolektív pracovníkov TG v Poprade.
 


 


 


 

Otvorenie výstavy: 1.2.2019 o 17:00 hod
 

Otváracie hodiny:
 

pondelok – piatok: 9.00 – 17.00
 

sobota – zatvorené
 

nedeľa: 13.00 – 17.00
 


 


 

Trvanie výstavy: 1.2.2019 – 14.03.2019
 

Hlavný organizátor: Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie
 

Kurátorka výstavy: Dr.Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade
 

Spoluorganizátori: Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo, Slovenská republika, 2018
 

Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika, 2019
 

Muzeum Historyczne, Bielsko–Biała, Poľská republika, 2019
 

Pesti Vigado Gallery, Budapešť, Maďarsko, 2019
 

Slovácke Muzeum , Uherské Hradiště, Česká republika, 2019
 

Koncept projektu: Andrej a Martin Augustínovci
 


 


 

TEXTILE ART OF TODAY
 


 

je najväčší medzinárodný výtvarný projekt v strednej Európe, ktorý prezentuje súčasnú textilnú a vizuálnu tvorbu. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ju môžu vidieť v štyroch štátoch Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministrov kultúry krajín V4. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia. Od vzniku podujatia medzinárodná porota udeľuje prestížne ocenenie s názvom Grand prix Boženy Augustínovej, [1] významnej československej umelkyne. Textile Art of Today prebieha v trojročných cykloch a v roku 2018 sa uskutočnil jeho už piaty ročník. Cieľom tohto podujatia je pripraviť v regióne strednej Európy veľmi silný, umelcami aj širokou verejnosťou akceptovaný projekt. Piateho ročníku Textile Art of Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov.Kurátorská porota vybrala z 1000 prihlásených diel 121 najlepších. Mottom budúcnosti Textile Art of Today je prepájanie textilného umenia a moderných technológií. Prinášame väčšiu interaktívnosť diel, pri ktorých sa návštevník galérie necíti anonymne, stáva sa súčasťou celej výstavnej expozície. Premiéru na tejto výstave bude svetová novinka nesie názov Virtuálny vesmír. Je to unikátna prezentácia textilných diel. Návštevník sa teleportuje na umeleckú planétu. Tu sa ocitá v strede umeleckých diel a stáva sa spolutvorcom tejto hry. Môže virtuálne vstúpiť do umeleckého diela a pohybovať sa v ňom. V Tatranskej galérii sa výstava reprizuje po skončení výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum, ďalšie expozície budú môcť návštevníci vidieť v Slováckem Muzeu v Uherskom Hradišti (CZ), v Pesti Vigadó Gallery v Budapešti (HU) a v Muzeum Historyczne v Bielsko–Białej (PL).
 


 


 


 

UMELECKÝ VESMÍR VO VIRTUÁLNEJ REALITE
 


 

(Prvý krát použité umelecké dielo vo virtuálnej realite)
 


 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že moderné technológie a umenie sú navzájom v opozite. Technika má v sebe náboj racionality a dokonalosti, vo svete umenia sa dávame unášať emóciou a citom. Virtuálny vesmír je vlastne hra, ktorá vás určite zaujme a vtiahne do svojho deja. S pocitom dokonalej reality sa dokážete premiestňovať na planéty, kde sa ocitnete v rôznych prostrediach s umeleckými dielami. Návrat do detstva, aj takto by sme mohli nazvať zážitok, ktorý bude podobný ako v knihe Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho.
 

Virtuálne môžeme cestovať vesmírom po planétach umelcov, ktorí patria k špičke v textilnej tvorbe na Slovensku a v Čechách. A navyše sú všetci pedagógovia na vysokých umeleckých školách, kde odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii. Prof. Júlia Sabová a jej planéta s levitujúcimi klobúkmi, ktoré pripomínajú vesmírne, bizarné koráby. Doc. Blanka Cepková vytvorila textilné kaplnky, ktoré sú zakomponované v prostredí lesa, môžeme do nich vstupovať a objavovať veci, o ktorých nič netušíme. Doc. Daniel Szalay pomocou röntgenových snímok vytvoril obraz kontroverzného argentínskeho marxistu a revolucionára Che Guevaru. Ocitáme sa v strede virtuálneho mesta v exotickom prostredí. Mgr. art. Mária Hromadová nám ponúka virtuálne bludisko, kde hľadáme epicentrum v hororovom labyrinte ciest.
 

Táto umelecká hra vo virtuálnej realite je inšpiráciou pre nastupujúcu mladú umeleckú generáciu, lebo budúcnosť výstavy Textile Art of Today je práve v prepájaní nových moderných technológií a súčasného textilného umenia.
 

Za dielom virtuálneho vesmíru stojí veľa skvelých odborníkov (Vladimír Broniš, Michal Mjartan). Čarovnú hudbu, ktorá celý dej umocňuje, skomponoval Dalibor Kocián. Hlavným tvorcom a animátorom virtuálnej hry bol David Gulla.
 


 

V tomto ročníku sú zastúpení aj študenti s veľmi kvalitnými dielami čo bude pre návštevníkov veľmi prekvapujúce napríklad aj svojou interaktívnosťou a pre budúcnosť je ich tvorba veľmi perspektívna.
 


 

TEXTILE ART OF TODAY je významné slovenské, kultúrne podujatie, ktoré ako jediné v Európe je putujúce. To znamená, že v priebehu rokov 2018 až 2019, budú môcť návštevníci vidieť tieto diela v piatich múzeách a galériách V4.
 


 


 


 


 


 

[1] Božena Augustínová – Rochovanská (1939 – 2005) bola všestranná umelkyňa v rôznych oblastiach umenia, výsostne najmä však tvorkyňa netkanej tapisérie Artprotis a Arttex. Je jednou zo zakladajúcich členiek Klubu textilných výtvarníkov Arttex (SK). Pričinila sa bohatou zahraničnou výstavnou činnosťou o šírenie jej jedinečnosti vo svete. Jej ikonografický 40-ročný program zaznieva z monumentálnej tvorby netkaných tapisérii, Artprotisov a Arttexov (ide o československú a slovenskú ochrannú známku, registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným vláknom). Najmä jej úsilie vstupovať do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami, drapériami, výšivkami, obrazovými, či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovu možno považovať za prekurzora dovtedy netušených možnosti týchto techník v európskom kontexte. To je napokon dôvod, že dnes sa udeľuje Hlavná cena BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ na Textile Art of Today / Textilné umenie dnes, ako hold jej umeleckému odkazu v textile.
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk