Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožkovany - Bánov kaštieľ
Lokalita
obec Rožkovany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol pre svoj dezolátny stav v roku 1976 zbúraný. Na jeho mieste postavili bytovku. [1]
Poznámky
[1] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. s. 99.
Bibliografia
www.rozkovany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk