Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňava - synagóga
Lokalita
obec Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1893. Zbúrali ju koncom 50. rokov 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš. Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 136.
Bibliografia
www.roznava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk