Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Plastika Najsvätejšej Trojice
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk