rustikál - pamiatkynaslovensku.com - (rustikal)









Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rustikál
poddanská pôda



www.pamiatkynaslovensku.sk