Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaľa - synagóga
Lokalita
obec Šaľa, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1896. Zbúrali ju v 60. rokoch 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 132.
Bibliografia
www.sala.skwww.pamiatkynaslovensku.sk