Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
samospráva
spôsob fungovania inštitúcie (mesta, obce) prostredníctvom volených zástupcov



www.pamiatkynaslovensku.sk