Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sampor (Sliač) - zvonica
Lokalita
obec Sliač, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1885. Drevená hranolovitá stavba so starým zvonom z roku 1686 od B. Lonigera z Ľubietovej. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 78.
Bibliografia
www.sliac.skwww.pamiatkynaslovensku.sk