Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šariš
Iný názov
castrum Sarus (1262)
Lokalita
obec Veľký Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Archeologické nálezy dokazujú prítomnosť človeka na hradnom vrchu už v neolitickej dobe. Nositelia gávskej kultúry si tu v mladšej dobe bronzovej postavili masívne opevnenie. Písomne je hrad prvýkrát doložený v roku 1245. Vznikol z kráľovskej iniciatívy a kráľovským zostal po celé 13. storočie. Roku 1660 časť hradu nešťastnou náhodou vyletela do povetria pri explózii pušného prachu a nastal jeho úpadok. Postupnej deštrukcii pomohol aj vtedajší hradný kapitán, ktorý dal v roku 1687 podpáliť poškodené budovy hradu. Postupne sa stal sa ruinou.
Pamiatková ochrana
Na hrade prebehol archeologický výskum v rokoch 1972 - 1977 pod vedením Michala Slivku a pod záštitou Krajského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove v súvislosti s chystanou generálnou opravou hradu. Tá sa však nikdy neuskutočnila. Boli začaté konzervačné práce a dokonca čiastočne rekonštrukčné práce, ktoré sa rýchlo zastvavili. O hrad sa v súčasnosti starajú dobrovoľníci.
 

Veľký Šariš – hrad (č. ÚZPF 398/1), architektonicko-historický výskum - rok 2006, autori: Mgr. P. Horanský, Ing. Matejka. [1]
 

Veľký Šariš – hrad Šariš, stavba hospodárska (č. ÚZPF 398/26) – architektonicko-historický výskum, rok 2015, spracovateľ: Ing. M. Matejka. [2]
 

Veľký Šariš – hrad, veža č. 11 (tzv. Stará brána) a bastión (č. ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, rok 2015, spracovateľ: Ing. M. Matejka. [3]

Súčasný stav a využitie
Čiastočne konzervovaná a rekonštruovaná ruina.
 

NA HRADE PREBIEHA KONZERVOVANIE A REKONŠTRUKCIA RUÍN!

Fotogaléria
Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Šariš - pohľad z hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstupná brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstupná brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstup do hradu - vnútorná strana foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstupná brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstupná brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš - stav pred očistením areálu od vegetácie foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 1995Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 3/2012Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 3/2012Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 3/2012Hrad Šariš foto © Viliam Mazanec 3/2012
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[2 - 3] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
BALEGOVÁ, J.: Šarišský hrad v časoch Juraja Wernera. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 18 – 21.
ULIČNÝ, Marián – HARČAR, Peter: Archeologický výskum veže č. 9 na hrade Šariš. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 317 – 334. ISBN 978-80-89175-59-8
www.velkysaris.sk

GPS
49.05258, 21.176017
49°0 3' 9.29", 21°0 10' 33.66"www.pamiatkynaslovensku.sk