Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarovce - kaštieľ
Lokalita
obec Šarovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol renesančno-barokový kaštieľ postavený v 17. storočí. Klasicisticky ho prestavali na začiatku 19. storočia. Išlo o jednopodlažnú budovu s okrúhlymi baštami na nárožiach. Po klasicistickej prestavbe bola pozmenená a upravená. Do záhrady sa otváral stĺpový portikus, pred ktorým bola menšia terasa s voľným schodiskom do parku. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 239.
Bibliografia
www.sarovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk