Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaštín-Stráže - Lovecký zámok Belveder
Lokalita
obec Šaštín-Stráže, okres Senica, Trnavský kraj
Bibliografia
FIALOVÁ, Ivana: Lovecký zámok Belveder v Šaštíne-Strážach. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 4, s. 28 - 34.www.pamiatkynaslovensku.sk