Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sečovce - synagóga
Lokalita
obec Sečovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1904. Zbúrali ju po roku 1945. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 136.
Bibliografia
www.secovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk