sedlová strecha - pamiatkynaslovensku.com - (sedlova-strecha)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sedlová strecha
typ strechy vytvorenej z dvoch šikmo skosených plôchwww.pamiatkynaslovensku.sk