Senica - Hrob Martina Braxatorisa-Sládkoviča - pamiatkynaslovensku.com - (senica-hrob-martina-braxatorisa-sladkovica)

Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - Hrob Martina Braxatorisa-Sládkoviča
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.senica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk