Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sklené Teplice - Pustý hrad - Teplica
Lokalita
obec Sklené Teplice, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Bibliografia
NEŠPOR, Jaroslav: Pustý hrad - Teplica. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 11-12, s. 46 - 47.www.pamiatkynaslovensku.sk