Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slaská - sýpka
Lokalita
obec Slaská, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.slaska.skwww.pamiatkynaslovensku.sk