Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenská Ľupča - kláštor
Lokalita
obec Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
HANULIAK, Václav: Zaniknutý kláštor v Slovenskej Ľupči. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 2, s. 2 - 8.
MOSNÝ, Peter: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 14. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2003, s. 179 – 184. ISBN 80-89175-00-7
www.slovenskalupca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk