Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snina - Židovský cintorín
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín z konca 19. storočia s približne 50 kamennými náhrobníkmi je historickým dokladom o existencii a živote židovskej komunity v meste, ktorá mala v období prvej polovice 20. storočia v Snine aj svoju synagógu, v miestnom pomenovaní "bužňu". Počas druhej svetovej vojny bolo zo Sniny odvlečených približne 80 židovských rodín, čo prispelo k zániku celej komunity v Snine. [1]
Súčasný stav a využitie
Na cintoríne sa už nepochováva, ale je udržiavaný.
Prístup
Židovský cintorín je situovaný na miestnom, tzv. starom cintoríne na úpätí Viničnej hory, v blízkosti Rhollovej kaplnky. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.snina.sk (24.3.2016)
Bibliografia
www.snina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk