Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sokolce - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sokolce, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z polovice 19. storočia. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V presbytériu je segmentová klenba, v lodi rovný strop. Hladká fasáda je členená obdĺžnikovými oknami. Veža má nárožné lizény. Vstupný portál má kamenné ostenie. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 141.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 141.
Bibliografia
www.obecsokolce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk