Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Solčany
Iný názov
Selčany
Lokalita
obec Solčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. V 20. storočí bola pôvodná stavba s dvojpodlažnými bočnými krídlami a spojovacím koridorom prestavaná na blokovú obdĺžnikovú budovu. Priečelie má hlboko vystupujúce postranné rizality. Predstavaný portikus má na štíte reliéfnu výzdobu s mytologickými scénami. Okolo kaštieľa je park. [1]
Pamiatková ochrana
Architektonicko-historický výskum v roku 2006. Autorka: Mgr. E. Sabadošová. [2]
 

Solčany – kaštieľ - dom služobníctva, múr ohradný a hospodárska budova (č. ÚZPF 2351/2,3,5), architektonicko-historický výskum - rok 2007, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a chátra. Rozsiahly a zaujímavý objekt je nevyhnutné rekonštruovať. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Solčany foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 143.
[2] Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 188.
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.obecsolcany.sk
GPS
48.536521, 18.198723
+48° 32' 11.48", +18° 11' 55.40"www.pamiatkynaslovensku.sk