Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Kláštor sv. Martina
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
Bibliografia
VALLAŠEK, Adrián: Zaniknutý kláštor svätého Martina nad Spišskou Kapitulou. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 61 - 65.
www.spisskepodhradie.skwww.pamiatkynaslovensku.sk