Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - synagóga
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1899. Zbúrali ju v roku 1941. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 137.www.pamiatkynaslovensku.sk