Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Halič - zvonica
Lokalita
obec Stará Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálna neskororenesančná drevená zvonica v Starej Haliči neďaleko Lučenca ja najväčšou drevenou zvonicou na Slovensku. V roku 1673 ju postavil mlynársky majster J. Polóni. Masívnu stĺpovo-rámovú konštrukciu kónického tvaru chráni drevený šindeľ a ukončuje priestranná izbica s otvorenou zvukovou arkádou a stanovou strechou s malou cibuľou. Tri zvony z prvej polovice 20. storočia dopĺňa jeden stredoveký z 15. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí ako súčasť murovanej ohrady pri gotickom Kostole sv. Juraja z polovice 14. storočia.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 186.
Bibliografia
www.starahalic.skwww.pamiatkynaslovensku.sk