Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Ľubovňa - synagóga
Lokalita
obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v 20. alebo 30. rokoch 20. storočia. Zbúrali ju po roku 1945. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 139.www.pamiatkynaslovensku.sk