Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Turá - Hrob Kristíny Royovej
Lokalita
obec Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk