Starý Smokovec - Vila Alica (Szilágyiho vila) - pamiatkynaslovensku.com - (stary-smokovec-vila-alica-szilagyiho-vila)

Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.skwww.pamiatkynaslovensku.sk