Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Súča - hrad
Lokalita
obec Dolná Súča, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Bibliografia
NEŠPOR, Jaroslav: Hrad Súča. In: Krásy Slovenska, LXXXIII, 2006, č. 7-8, s. 62 - 63.
www.dolnasuca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk