Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šurany - hrad
Lokalita
obec Šurany, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Bibliografia
ELIÁŠ, Miroslav: Castellum Suran in archaelogia. Šurany: Mestské kultúrne stredisko, 2013. 36 s. ISBN 978-80-971366-0-4
www.surany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk