Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Jur
Iný názov
Jur pri Bratislave
Lokalita
obec Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z roku 1609. Upravovaný bol po roku 1746, keď sa dostavala časť predného krídla. Romanticky prestavaný bol koncom 19. storočia. Bežné opravy prebehli v 20. storočí. [1] Kaštieľ je poschodová stavba s nárožnou vežou a nepravidelným trojkrídlovým pôdorysom. Od čias svojho vzniku prešiel kaštieľ viacerými úpravami, ktoré zotreli jeho pôvodný charakter. [2] Z pôvodnej stavby sa zachovalo juhozápadné krídlo s pôdorysom v tvare písmena L, má aditívne radené miestnosti, valené klenby s lunetami. Komunikácii slúži schodište s čiastočne upravenou krytou arkádou. Koncom 19. storočia prestavali predné poschodové krídlo na trojtrakt s ústredným podjazdom a s náročnejšie riešeným, dva razy zalomeným honosným schodišťom. Na oknách v prízemí sú čiastočne zachované renesančné mreže, použité znovu pri romantickej úprave. Fasáda má nárožnú bosáž z konca 19. storočia a výrazné rámovanie okenných otvorov. [3]
 

Kaštieľ bol postavený ako nové sídlo panstva, ktoré sa presťahovalo z hradu Biely Kameň. Opevnenie kaštieľa nadväzovalo na opevnenie mesta. [4]
 

Kaštieľ vlastnili Pálffyovci.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Svätý Jur foto © Jana Lacková 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 527.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 105.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 527.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 105.
Bibliografia
www.svatyjur.sk
GPS
48.255740, 17.209026
+48° 15' 20.66", +17° 12' 32.49"www.pamiatkynaslovensku.sk