Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
taverník
správca kráľovského majetku v Uhorsku



www.pamiatkynaslovensku.sk