Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tesáre nad Žitavou - Kostol Zvestovania Panne Márii
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
Prístup
Tesáre nad Žitavou sú časťou obce Tesárske Mlyňany.www.pamiatkynaslovensku.sk