Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Tomáška
Lokalita
obec Tomášovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820. Veža bola obnovená v roku 1922, 1929? a 1949. Sieňová stavba s predstavanou hranolovou vežou, ktorá je krytá baňatou kupolou. Priestor je zaklenutý nízkou valenou klenbou, z dvoch strán stojí protestantská empora. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 287.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 287.www.pamiatkynaslovensku.sk