Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tonkovce - kaštieľ
Iný názov
Tonkháza
Lokalita
obec Nový Život, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ zo začiatku 18. storočia. Rozšírený a klasicisticky upravený bol začiatkom 19. storočia. Prízemie bolo upravené okolo roku 1930. Išlo o dvojpodlažnú stavbu situovanú do ulice. Hlavná päťosová nárožná rustikovaná fasáda mala mierne vystupujúci stredný rizalit, členený dvoma kanelovanými pilastrami a zakončený tympanónom. Miestnosti boli kryté drevenými trámovými stropmi. V jednej bola valená klenba. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 410.
Bibliografia
www.novyzivot.skwww.pamiatkynaslovensku.sk