Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľnica - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jezerný Náražd
Lokalita
obec Topoľnica, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v druhej polovice 18. storočia na staršom základe. Východná strana bola pribudovaná. Ide o jednoloďový priestor s novším, segmentovo zakončeným presbytériom a za krojeným štítom umiestnenou strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď má rovný strop. Interiér je členený pilastrami a štukovými obrazcami. Malý organový chór je vstavaný a stojí na liatinových stĺpoch. Fasády sú členené lizénami. Vstupný portál má ušnicové prelamované ostenie a bohato riešenú supraportu. [1]
 

Voľný obraz: Immaculatu uctieva sv. Štefan kráľ a sv. Ladislav, Bratislavský hrad v pozadí. Klasicistická maľba je z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Pôvodný kostol postavený v roku 1307 bol neskôr zničený povodňami, požiarmi a spustošený Turkami. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 bola ukončená renovácia vonkajších omietok a celková údržba. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 290.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 290.
[3 - 4] www.topolnica.sk (1.10.2017)
Bibliografia
www.topolnica.sk
GPS
48.172486, 17.793667
48°10'21.0"N 17°47'37.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk