torion - pamiatkynaslovensku.com - (torion)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
torion
veľká poschodová pretiahnutá delostrelecká bašta neskorogotických i ranonovovekých opevnení s oblým čelomwww.pamiatkynaslovensku.sk